UWAGA

Informacja o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 września 2021 r. został zakończony proces przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Raxel Telekomunikacja Mazowiecka Sławomir Owczarczyk (REGON 130133364, NIP 5681009676) w spółkę kapitałową pod nazwą INTERBIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art.551 § 5 i art.584 i nast. Kodeksu spółek handlowych (K.s.h).

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpił w dniu 23 września 2021 roku.

Informujemy, że wskutek przekształcenia, w dniu 23 września 2021r. (Dzień Przekształcenia) zmianie uległa forma prawna firmy oraz jej numery NIP, REGON.

Spółka INTERBIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000923021, REGON 520012621, NIP 5311712426.

Dodatkowo informujemy, że wskutek przekształcenia firmie INTERZBIZ Sp. z o.o. , przysługują zgodnie z art.553 K.s.h, wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność wcześniej zawartych umów.

Inne dane spółki tj. adres siedziby, numery kont bankowych pozostają bez zmian.

Państwo będziecie otrzymywać dokumenty z następujących danych spółki: INTERBIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowołęczna 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 5311712426, REGON 520012621.

Jednocześnie prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

INTERBIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nowołęczna 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP 5311712426

REGON 520012621

 

http://www.raxel.pl/images/Odpis_KRS.pdf